Δημιουργήθηκε μια νέα γραμμή επεξεργασίας μεταλλικών σωλήνων!

Πρόσφατα δημιουργήσαμε μια νέα γραμμή επεξεργασίας μεταλλικών σωλήνων. Περιλαμβάνει κυρίως κοπή μετάλλων, κάμψη, διαστολή, συρρίκνωση και συγκόλληση. Η νέα γραμμή παραγωγής μας βοηθά να αναπτύξουμε μεταλλικές σωληνώσεις για τους πελάτες μας σε διάφορα μεγέθη για να ικανοποιήσουμε τις χαμηλότερες παραγγελίες εκκίνησης και περισσότερες απαιτήσεις διαδικασίας. 


Ώρα μετά: 29 Δεκ -2020